Welkom

RuDynamic verzorgt professionele ondersteuning en trainingen binnen o.a.;

  • Ondersteuning van kind (gediagnostiseerd met kenmerken binnen het autistisch spectrum) en gezin binnen de thuis situatie. Deze ondersteuning kan incidenteel of tijdelijk van aard zijn.
  • Tai-Chi; bewustwording van je lijf d.m.v. fysieke oefeningen gecombineerd met ademhalingstechnieken ter bevordering van het alghele wel bevinden.
  • Het onderwijs; ondersteuning bij bijvoorbeeld het opmaken van een meerjarenplan m.b.t het bewegingsonderwijs of bijscholing van de leerkrachten om vaardiger te worden in het verzorgen van bewegingsonderwijs.
  • Beweegkriebels; deze ondersteuning is bedoeld voor het personeel van BSO's. TSO's, KDV en NSO's.

De ondersteunig is maatwerk, deze wordt opgesteld n.a.v. een behandelplan. Daarnaast is het van belang om een concreet doel voor ogen te hebben. RuDynamic is gericht op persoonlijke ondersteuning.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mij via de button "Contact".